Spring naar content

Klachten

Lister hoort graag je mening, ook over zaken die minder goed gaan. Heb je een klacht over de begeleiding? Misschien voel je je niet juist behandeld. Of heb je een verschil van mening met een begeleider?

Vraag dan een gesprek aan met de begeleider en/of de leidinggevende. Vaak komt er een oplossing door te praten. Heb je geen klacht over Lister, maar wil je een incident of een bijna-incident melden? Dat kan op de pagina Incident melden.

De klachtencommissie

Je kunt ook een schriftelijke klacht indienen bij onze klachtencommissie. De klacht moet gaan over het doen en laten van een Lister-medewerker. Zet de klacht zo duidelijk mogelijk op papier. Noem de betrokken medewerker bij naam. Gebruik hierbij de voor- en achternaam. 

De klachtencommissie neemt klachten in behandeling van cliënten, ex-cliënten én naasten  van cliënten van Lister. De leden van de klachtencommissie hebben geen relatie met de organisatie. Hierdoor kunnen zij onafhankelijk oordelen.

Stuur de schriftelijke klacht naar:Klachtencommissie Lister t.a.v. Ambtelijk secretaris
Furkaplateau 15
3524 ZH Utrecht

Bereikbaarheid klachtencommissie

De klachtencommissie is telefonisch te bereiken op (030 236 10 70. Mailen kan ook. Dat kan naar: klachtencommissie@lister.nl.

Klachtenformulier

Lister heeft een klachtenformulier. Dat vind je hier: klachtenformulier.

Klachtenreglement Lister

De procedures en de manier van werken van de klachtencommissie zijn opgenomen in een reglement.

Download hier het klachtenreglement voor cliënten 2018 of het klachtenreglement voor naasten 2018.


Hulp bij het indienen van de klacht

Vind je het moeilijk om je klacht op papier te zetten? Neem dan contact op met de cliëntconsulent. De consulent kan helpen. 

De cliëntconsulent is telefonisch bereikbaar op 06-38746042 of 06-19977825.

Wat gebeurt er met jouw klacht?

  1. De klachtencommissie onderzoekt je klacht.
  2. De commissie hoort beide partijen in een hoorzitting. Dat zijn de klager en de verweerder. De commissie onderzoekt ook het dossier.
  3. De klachtencommissie heeft 3 leden. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn jurist.
  4. De commissie doet een uitspraak op papier. De commissie stuurt de uitspraak naar de raad van bestuur van Lister. 
  5. De klachtencommissie neemt zelf geen maatregelen. Dit kan alleen de raad van bestuur. De klachtencommissie kan de raad van bestuur wel informeren. Het advies van de commissie weegt zwaar.

Download:
Jaarverslag van de klachtencommissie voor cliënten 2020.
Jaarverslag van de klachtencommissie voor naasten 2020.
Folder klachtencommissie