Spring naar content

Lister zoekt een voorzitter en lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Lister een voorzitter en lid raad van toezicht (met zorginhoudelijke expertise) omdat de zittingstermijnen van een van de leden (per 1 oktober 2022) en van de voorzitter (per 1 januari 2023) aflopen.

Raad van toezicht van Lister

De raad van toezicht van Lister bestaat uit vijf personen en heeft 3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie en de Remuneratiecommissie. De raad van toezicht heeft in 2017 haar visie expliciet vastgelegd. Samengevat houdt deze in: de raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van Lister en vervult deze opgave vanuit de volgende formele rollen: toezichthouden, werkgever van de raad van bestuur, advies/klankbord van de raad van bestuur.

Binnen de raad van toezicht van Lister moeten diverse deskundigheden aanwezig zijn teneinde het brede spectrum van de stichting te kunnen overzien. Bij de samenstelling wordt dan ook gelet op voldoende spreiding van de deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden, zodat zij gezamenlijk beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden, zoekt Lister op korte termijn naar een lid raad van toezicht met zorginhoudelijke expertise.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets? Leest u dan de volledige vacaturetekst en het functieprofiel dat u op de website van Leeuwendaal kunt downloaden.