Spring naar content

Juul Reinking

Laten we niet doen alsof iedereen gelijk is, verschillen zijn er. Iedereen is anders, er moet ook geen saaiheid ontstaan.

Bestuurder | ´Laten we niet doen alsof iedereen gelijk is, verschillen zijn er. Iedereen is anders, er moet ook geen saaiheid ontstaan´.

Juul is lid van de Raad van Bestuur. Ze is getrouwd met een man en moeder van drie kinderen. In haar privéleven wandelt en reist zij veel, kookt ze ingewikkelde recepten en is zij begonnen met borduren. Juul is een harde werker en houdt niet van half werk.

´Ik ben opgegroeid in een veilige omgeving, mijn ouders waren arts en gesprekken aan tafel gingen vaak over patiënten. Vertrouwelijkheid zat er vroeg in, een geheim is veilig bij mij.

Ik verschil van collega´s in de zin van dat ik tamelijk direct ben. Ik stuur op andere dingen dan anderen binnen de organisatie. Ik moet altijd het bredere lister perspectief voor ogen houden. Iemand in zorg heeft de cliënt voor ogen. De verschillende rollen in de organisatie betekenen ook dat iedereen verschillend moet en kan handelen. Dit betekent niet dat er iemand belangrijker is. Uiteindelijk draait het om de zorg voor de cliënt en wij moeten dat faciliteren. Met Theo (den Hertog, lid van Raad van Bestuur, red.)  kom ik overeen in hoe we kijken naar medewerkers en managers. We verschillen in onze manier van doen. Daar hebben we binnenskamers een gesprek over. Naar buiten laten we één gezicht zien.
Ik denk dat we bij Lister beter kunnen worden als het gaat over inclusie en diversiteit, maar we doen het ook goed. We hebben veel ervaringsdeskundigen en daar gaan we respectvol mee om. Als ik ook hoor hoe open mensen durven te zijn bijvoorbeeld in het introductieprogramma, dan zit dat ook goed. Naar cliënten kunnen we zorgvuldiger zijn, bijvoorbeeld in de communicatie. We hebben het meerjarenbeleidsplan aan iedereen gegeven, maar niet aan cliënten. Dat is niet goed. Nu sturen we twee keer per jaar een nieuwsbrief naar cliënten. Als we zeggen dat we het belangrijk vinden dat we cliënten gelijkwaardig behandelen, moeten we dat ook doen.

Ik hou erg van die interviews in het personeelsmagazine van Lister, wat mensen als hobby’s hebben en zo. Zo ontdek je nog eens iets over de ander. In het werk gaat het vaak over alleen het werk, maar niet zo over het persoonlijke. Werk is maar een aantal uren in de week, maar wat doe je daar buiten?´

.