Spring naar content

Prezo care keurmerk

De kwaliteit van zorg bij Lister voldoet aan het PREZO Care keurmerk. Lister heeft laten zien dat we veilige en persoonsgerichte zorg leveren. Zorg met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. We werken structureel en methodisch aan het resultaat voor cliënten. Hierbij stimuleren we leren en reflecteren.

Lister stapte in 2019 als eerste ggz-organisatie over van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) naar PREZO Care. 

PREZO Care is een waardegerichte audit. De audit wordt niet op een traditionele manier afgelegd. Zowel de organisatie die geauditeerd wordt als de auditoren kunnen materiaal aandragen. Dit materiaal wordt vervolgens beoordeeld.  

De auditoren werken volgens een kwaliteitskader. Binnen dat kader hebben zij de ruimte om tijdens een audit zaken verder te onderzoeken. Tijdens een dynamisch onderzoek wordt de kwaliteit van zorg vastgesteld.

Prezo care keurmerk logo

ANBI status

Lister staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een stichting met ANBI-status zet zich voor minstens 90 procent in voor het algemeen nut. Als ANBI geeft Lister openheid van zaken. 

Meer informatie over de activiteiten van Lister is te lezen in ons bestuursverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring en het standaardformulier publicatieplicht. Daar vind je ook meer informatie over de staat van baten en lasten, de samenstelling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid en onze financiële verantwoording. 

Informatie over het beleid over het uitvoeren van de doelstelling is te lezen in het meerjarenbeleidsplan 2022-2026.Benedictus Labre 2021 is aan Lister verbonden. De statuten van Benedictus Labre vind je hier.

logo ANBI

KvK-nummer

41180956

Btw-nummer

NL006723937B01

Lister staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat de stichting zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Als ANBI geeft Lister openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid en onze financiële verantwoording kunt u ons bestuursverslagde jaarrekening en de accountantsverklaring en het standaardformulier publicatieplicht inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Bovendien informeren wij u graag over aan Lister gelieerde partij: Benedictus Labre 2021.  De statuten van Benedictus Labre vindt u hier.