Spring naar content

Voorwaarden

Wanneer je zorg ontvangt van Lister, maak je afspraken met ons. Bij het maken van deze afspraken horen de Algemene Leveringsvoorwaarden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisatie GGZ Nederland en gelden voor alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland. De voorwaarden zorgen ervoor dat de cliënt en de zorginstelling weten wat er van elkaar verwacht wordt.

De verkorte versie van de algemene voorwaarden vind je hier. 

Wilt je graag het hele document lezen, dan kun je de algemene leveringsvoorwaarden raadplegen.