Spring naar content

Privacy

Voor Lister staat privacy voorop. We gaan dus zorgvuldig om met jouw gegevens.

Om je goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van je nodig. We hebben een verklaring opgesteld waarin we hierover verantwoordelijkheid afleggen. In deze verklaring staat hoe we voldoen aan de privacy-eisen en de eisen rond informatiebeveiliging. 

We gebruiken je gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken jouw informatie nooit. Alleen als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. We vragen je alleen om informatie die we echt nodig hebben. Er is 1 uitzondering en dat is de informatie die we volgens de wet moeten aanleveren. 

Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Lister is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat onder andere dat je altijd kunt vragen welke gegevens we precies van je hebben. En dat je deze informatie kunt laten veranderen, als er iets niet klopt.

Heb je meer informatie nodig? In onze privacy-reglementen lees je hoe we met jouw informatie omgaan. Lister werkt volgens 3 privacy-reglementen, namelijk:

  1. het privacyreglement voor cliënten, cursisten en deelnemers dagactiviteiten;
  2. het privacyreglement voor werknemers, externen, stagiaires, vrijwilligers en sollicitanten;
  3. het privacyreglement voor familie, naasten, bezoekers, buurtgenoten en passanten.