Spring naar content

ANBI

Lister staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt dat de stichting zich voor minstens negentig procent inzet voor het algemeen nut. Als ANBI geeft Lister openheid van zaken. Voor meer informatie over de ondernomen activiteiten, de staat van baten en lasten, de samenstelling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid en onze financiële verantwoording kunt u ons bestuursverslagde jaarrekening en de accountantsverklaring en het standaardformulier publicatieplicht inzien. Voor het beleid rondom het uitvoeren van de doelstelling, verwijzen we u naar het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Bovendien informeren wij u graag over aan Lister gelieerde partij: Benedictus Labre 2021.  De statuten van Benedictus Labre vindt u hier.