Spring naar content

Wat is een herstelcoach?

Oprechte interesse in de cliënt en het onvoorwaardelijk vertrouwen in het herstellend vermogen van de cliënt. Dat zijn de uitgangspunten voor onze begeleiding. Uiteraard met respect voor verschillende afkomsten, culturen en levensbeschouwingen. 

Lister’s ondersteuning is onder andere gericht op:

 • Veilige en goede woon- en leefomstandigheden.
 • Lichamelijk en geestelijk welzijn. 
 • Dagbesteding, betaald werk en vrijwilligerswerk. 
 • Opbouw en herstel van het sociale netwerk. 

Het doel? Een zelfgekozen en persoonlijk herstelproces, volwaardig meedoen in de maatschappij en een goede kwaliteit van leven.

Functieomschrijving herstelcoach

Welke kwaliteiten moet je hebben om te werken als herstelcoach in de ggz? Kijk eens of jij jezelf herkent in de volgende functieomschrijving: 

´Je hebt tact en je bent creatief. Tact heb je nodig in de omgang met cliënten, verwanten en  samenwerkingspartners. Je hebt ook tact nodig bij het begeleiden van de cliënt, omdat er weerstand kan optreden. Je kunt interveniëren in een crisissituatie. En je kunt gedragsverandering bij cliënten bewerkstelligen. Creativiteit, flexibiliteit en professionele autonomie zijn nodig om buiten bestaande kaders te denken.´

Wat doet een herstelcoach bij Lister?

Je exacte takenpakket hangt af van de functieomschrijving en de locatie waar je werkt bij Lister. Maar over het algemeen voer je als herstelcoach de onderstaande taken uit:

 • Je begeleidt de cliënt bij het ontwikkelen, nemen en behouden van eigen regie over het begeleidingstraject.
 • Je reflecteert continu met de cliënt op hun gedrag. Je gaat in op gedrag dat niet effectief is. 
 • Je stimuleert de cliënt om mee te doen in de maatschappij. Je bevordert interactie met de sociale omgeving. 
 • Je gaat de open dialoog aan, je begeleidt en je bouwt met cliënten aan hun sociaal netwerk.
 • Je herkent de eigen kracht en de kennis en deskundigheid van de cliënt. Je stimuleert dat de cliënt gebruikmaakt van deze vaardigheden.
 • Je voert het medicatiebeleid uit, signaleert en adviseert op dit gebied.
 • Je stelt met de cliënt een crisispreventie actieplan op. Je past de juiste interventie toe bij crises en conflicten.

Meer weten? Huub en Jasper vertellen over hun werk.

Herstelcoach vacatures

Persoonlijk Begeleider | Buur

Lister ondersteunt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zodat ze een zo…

Persoonlijk Begeleider | Gebiedsteam Utrecht Zuid

Lister ondersteunt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid en/of verslaving. Zodat ze een zo…

Persoonlijk Begeleider | Gebiedsteam Noordwest

Voor het ggz gebiedsteam in Utrecht Noordwest is Lister op zoek naar een Persoonlijk begeleider / Herstelcoach: Persoonlijk begeleider /…